GRUNDPRISLISTA
Gäller för 4-sidig fönsterputs, ingående fönster. Tillägg gäller för 6 sidig fönsterputs, spröjsade fönster, utåtgående fönster samt överfönster m.m.

LÄGENHET PRIS UTAN RUT PRIS MED RUT MAX ANTAL FÖNSTERBÅGAR
1 rok 700:- 350:- 6
2 rok 800:- 400:- 8
3 rok 900:- 450:- 10
4 rok 1000:- 500:- 12
5 rok 1100:- 550:- 14

Vid fler fönsterbågar än angivet max antal vid resp storlek debiteras 50 kr/ st (25 kr/st med RUT)

LÄGENHET 3-GLAS TILLÄGG, UTAN RUT MED RUT
1 rok 100:- 50:-
2-3 rok 200:- 100:-
3-4 rok 300:- 150:-

Spröjsade fönster debiteras beroende av typ och antal spröjs.

INGLASADE BALKONGER (i samband med övrig puts)
Inglasning ifrån balkongräcket: 50 kr (25 kr med RUT) per ruta
Inglasning ifrån golvet: 100 kr (50 kr med RUT) per ruta

ENDAST BALKONG
min deb 700:- (350:- efter RUT)

UTKÖRNINGSAVGIFTER
För uppdrag inom Stocholms innerstad (inom tullarna) till kommer 100 kr
RADHUS: Från 900:- (450:- efter RUT.) (max 10 bågar 4 sidig inåtgående)
VILLOR: Från 1000:- (500:- efter RUT). (max 12 bågar 4 sidig inåtgående)

TILLÄGG

Materialkostnad på 20:- tillkommer på alla arbeten.

En kostnad på 30:- tillkommer vid fakturering per brev.

Udda objekt: (sekelskiftesHUS, arkitekt ritade hus, etc) maila foto för offert.

Ovanstående priser gäller för fönster i normal höjd, dvs ej uppdrag som kräver stege.